Search Property

120 متر
2 اتاق خواب
2 حمام
1 پارکینگ

برای فروش

شروع قیمت 720,000TL لیر
350 متر
4 اتاق خواب
3 حمام
5 پارکینگ

برای فروش

3,500,000TL لیر
رزیدانس 4 خوابه در منطقه کارشیاکا ازمیر
7 ماه قبل
258 متر
4 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

برای فروش

شروع قیمت 4,200,000TL لیر
آپارتمان با محیطی آرام در ازمیر
7 ماه قبل
150 متر
3 اتاق خواب
2 حمام
1 پارکینگ

برای فروش

915,000TL لیر
1 2 6