Search Property

80 متر
2 اتاق خواب
2 حمام
1 پارکینگ

برای فروش

شروع قیمت 475,000TL لیر
واحد های یک خوابه در چیلی
7 ماه قبل
120 متر
2 اتاق خواب
2 حمام
1 پارکینگ

برای فروش

شروع قیمت 720,000TL لیر
350 متر
4 اتاق خواب
3 حمام
5 پارکینگ

برای فروش

3,500,000TL لیر
1 2 14