Search Property

فروش مغازه در ازمیر فروشگاه A101
6 ماه قبل
300 متر
1 اتاق خواب
2 حمام

برای فروش

6,250,000TL لیر
خرید ویلا در گوزل باغچه ازمیر با دید دریا
3 ماه قبل
440 متر
5 حمام
2 پارکینگ

برای فروش

4,900,000TL لیر
رزیدانس 4 خوابه در منطقه کارشیاکا ازمیر
7 ماه قبل
258 متر
4 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

برای فروش

شروع قیمت 4,200,000TL لیر
خرید ملک در ازمیر ترکیه فولکارت نارلی دره
3 ماه قبل
240 متر
4 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

برای فروش

3,950,000TL لیر
خرید خانه در ازمیر جهت اخذ شهروندی ترکیه
3 هفته قبل
410 متر
7 اتاق خواب
2 حمام
3 پارکینگ

برای فروش

3,900,000TL لیر
350 متر
4 اتاق خواب
3 حمام
5 پارکینگ

برای فروش

3,500,000TL لیر
1 2 11